مدارفرمان CITY1 EVO

 

مشخصات فنی


مدارفرمان CITY1 EVO  پیشرفته ، از نوع دیجیتال
  دارای خروجی قفل برقی
  امکان بررسی تعداد سیکل اجرا و ثبت یک میزان برای زمان سرویس
  امکان شروع آهسته و بسته شدن نرم (دوسرعته)
  ده مرحله برای شناسایی مانع
  یادگیری خودکار برای طول مسیر
    این مدار کلیه نیاز شما را از یک دربازکن برقی برآورده میکند